Văn hoá

 • Phong cách quản lý
  Phản ứng nhanh, mạnh mẽ, kiên quyết, theo đuổi sự xuất sắc, thiết lập đỉnh cao mới
 • Cảm giác có giá trị
  Tạo cơ hội cho nhân viên, tạo giá trị cho khách hàng, tạo lợi nhuận cho cổ đông, tạo ra của cải cho xã hội
 • Sứ mệnh doanh nghiệp
  Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy nhân viên làm trung tâm, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn, tinh gọn, thương hiệu Linglong, hài hòa, có đi có lại
 • Tinh thần doanh nghiệp

  Đoàn kết, chăm chỉ, phấn đấu vì doanh nghiệp hạng nhất.

 • Chính sách doanh nghiệp

  Trung tâm R&D, Quản lý nắm bắt, Xây dựng thương hiệu nổi tiếng, Gia tăng lợi ích

 • Ý tưởng quản lý

  Làm cho sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc, thành lập doanh nghiệp hạng nhất thế giới

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy